Általános szerződési feltételek

A WWW.REDFOXHUNTING.EU WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(Hatályos: 2023. november 20. napjától visszavonásig)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BALASSA Kft.,
továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozás) tulajdonában és üzemeltetésében álló www.redfoxhunting.eu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető elektronikus áruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető ruházati termékek (öltöny, nadrág, kabát, zakó, pulóver, mellény stb.) megrendelésének feltételeire vonatkoznak.   

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a megrendelő (továbbiakban: Vásárló, Ön vagy Fogyasztó) között elektronikusan jön létre.

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével Vásárló egyben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF tartalmát kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában hatályban lévő ÁSZF alkalmazandó. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza, a Weboldalán közzéteszi.

 

Jelen ÁSZF szövege szerzői jogvédelem alatt áll, annak jelen Weboldalon kívüli felhasználása - teljes egészében vagy bármely szövegrész tekintetében - nem engedélyezett!

 

1. JOGFORRÁSOK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
151/2003. (IX.22.) Korm.rend. - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
45/2014. (II.26.) Korm.rend. - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,
1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,
2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

2. SZERZŐDŐ FELEK

 

2.1. A Szolgáltató elérhetőségei, adatai

A www.redfoxhunting.eu online áruházat a Szolgáltató üzemelteti.

Cégneve: BALASSA Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye és levelezési cím (egyben panaszügyintézés helye): 2660 Balassagyarmat Erkel Ferenc u. 3.

Telephelye (személyes átvétel helye): 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7.

Fióktelepe: 3170 Szécsény, Ferenczi Teréz utca 2/A.

Nyilvántartásba bejegyző Cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

- webáruház telefonszáma: +36 30 958 0776

- e-mail: info@redfoxhunting.eu

Cégjegyzékszáma: 12-09-003985

Bankszámlaszáma: 10103719-01819600-01003001

Adószáma: 12902813-2-12

Képviselője: Boros László ügyvezető igazgató

 

2.2. Vásárló

A Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházban árucikket vásárol.

 

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, távollévők között kötött szerződésnek minősül.

 

A szerződés nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, nyelve a magyar.
A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok igazolják.

A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A Szolgáltató által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.

 

A szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással határozatlan időre jön létre.

 

A Webáruház oldalainak megtekintése és azon bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.

 

 

4. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

4.1. Regisztráció

A Vásárlónak a vásárlás érdekében először regisztráltatnia kell magát, melyet megtehet a vásárlás folyamatában vagy a Regisztráció menüpontra kattintva a regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével. Az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, határozatlan időre történik azzal, hogy azt írásban bármikor visszavonhatja.

A regisztráció során a Vásárló megadja a vásárláshoz szükséges személyes adatait, melyeket a későbbiekben – amennyiben jogszabály azt nem tiltja – módosíthat vagy törölhet.

A személyes adatok kezeléséről bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónk tartalmaz.

 

4. 2. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a Vásárló a terméke(ke)t először a kosarába összeválogatja, beállítja a termékek darabszámát, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési- és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram tartalma” linkre kattintva.

 

4. 3. Megrendelések feldolgozása

Az adatok megadását követően Vásárló a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

 

Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Vásárlónak a megrendelés során többször is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai javítására. Lehetséges megváltoztatni a rendelés során kosárba tett termékek mennyiségét, akár a kosár tartalmának megtekintése után is. A Vásárlónak ebben az esetben a "Mennyiség" oszlopban található "db" előtti mezőbe szükséges beírni a termékre vonatkozó helyes rendelés darabszámot. Amennyiben a Vásárló a kosárból törölni szeretné a terméket, akkor a "Törlés - X” gombra kattintva megteheti azt. A Vásárlónak lehetősége van a regisztráció során megadott adatai módosítására is.

Vásárlónak lehetősége van a rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-mailen.

 

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikén.

 

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről minden költségre kiterjedően és a várható teljesítéséről. 

 

4. 4. Fizetési módok

Megrendelő megadja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetés utánvétellel: a megrendelt termék a Magyar Posta Zrt. által kerül kiszállításra, és lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a kézbesítőnek teljesítse készpénzben. Szolgáltató külön is felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a kézbesítőnek bankkártyával történő fizetésre nincsen lehetőség.

A cégünk telephelyén történő személyes átvétel esetén szintén lehetőség van készpénzzel történő fizetésre.

Átutalással: Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

Online bankkártyával: Vásárlónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. 

A kiválasztott termékek megrendelése után Vásárló a BORGUN fizetési szolgáltató (üzemeltető: B-Payment Zrt.; székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. em.) fizetőoldalára kerül, ahol gyorsan és biztonságosan, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Az online bankkártyás fizetési mód nem jár díj felszámításával.

 

4. 5. Árak

A Szolgáltató Webáruházában a termékek árai forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre. Az árak forintban értendők.

 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a hatályba lépést követő megrendelésekre érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra.

A megjelenített termékek a Webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg.

 

4. 6. Szállítási feltételek, határidők

A Webáruház a Magyarországra, Németországba, Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába kézbesítendő megrendeléseket teljesíti Magyarország területéről történő kiszállítással. Ettől eltérő megrendelési igénye esetén forduljon hozzánk elektronikus levélben.

A Vásárló által kiválasztott termékek szállítását a Szolgáltató raktárából teljesíti.

Amennyiben raktáron nem található a cikk, úgy a rendelést kizárólag a gyártás függvényében tudja teljesíteni.

Előfordulhat, hogy a Vásárló megrendelésében szereplő árucikk a Szolgáltató számára nem beszerezhető. Ilyen esetben a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatást ad arról, hogy a megrendelést csak részlegesen tudja teljesíteni, és a rendelkezésre álló termékeket feladja, vagy átvehetővé teszi. Részleges teljesítés esetén – amennyiben a Vásárló a nem teljesített szállítással kapcsolatban él elállási jogával - a már bankkártyával előre kifizetett, de le nem szállított termékek ellenértékét a Szolgáltató visszautalja a Vásárló részére. Utánvétes fizetési mód esetében a le nem szállított termékek értékét a Szolgáltató nem számolja fel, azt így természetesen a Vásárlónak nem kell kifizetni.

 

4. 7. Szállítási költségek

A termékek Magyar Posta Zrt. MPL csomagszolgáltatásának igénybevételével kerülnek kiszállításra.

A szállítás díja a Magyar Posta Zrt. mindenkor érvényes díjszabása szerinti összeg.

 

A jelenleg aktuális MPL postacsomag alapdíjai Magyarországra vonatkozólag (az árak bruttó összegek):

2 kg-ig: 2370,- Ft
5 kg-ig 2680,- Ft
10 kg-ig 2845,- Ft

A jelenleg aktuális MPL postacsomag alapdíjai külföldre vonatkozólag (az árak bruttó összegek):

2 kg-ig 7200,- Ft

 Részletes tájékoztató a díjszabásról az alábbi linken érhető el:

  https://www.posta.hu/static/internet/download/Lapdijszabas_ONLINE.pdf

 

Utánvétes fizetés választása esetén, a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell   kiegyenlíteni. Az esetleges utánvét díja is a Vásárlót terheli.

 A termék személyes átvétele cégünk telephelyén ingyenes.

 

4. 8. Megrendelések teljesítése

 

A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

 

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanapon belül. 
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg a Szolgáltató a szállítmányozó cégnek (Magyar Posta Zrt.)  át nem adja. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezt követően csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

 

Ha a vevő fogyasztó, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

 

A Szolgáltató késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

 

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Vásárló érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

 

Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy amennyiben a Vásárló nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vásárlóval szemben.

 

4. 9. Kézbesítés, sikertelen kézbesítés

 

Vásárló a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Sikertelen kézbesítésről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld. A Vásárlónak ezt követően 15 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon arról, hogy:

a termék újbóli kiküldését kéri, ebben az esetben az újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik, vagy
személyes átvétel esetén a bolti tárolás 3 munkanappal hosszabbítható meg, ebben az esetben külön díjat a Szolgáltató nem számít fel, vagy
a megrendelt árura nem tart igényt, arról lemond, ebben az esetben, amennyiben bankkártyával történt az ár kifizetése a termék vételára teljes egészében visszaküldésre kerül.

 

 

5 JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

5. 1. Hibás teljesítés fogalma

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

5. 2. Jótállás

A jótállás a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 

a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 

a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (javítás) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a számla tekintendő jótállási jegynek. A szerződés megkötése bizonyított, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Vásárló bemutatja.

Reklamáció esetén a terméket a telephelyünk címére kell visszaküldeni vásárlás igazolásával. A Vásárló az áru beérkezésétől számított 15 napon belül értesítést kap Szolgáltatótól a reklamáció kezeléséről.

Szolgáltató a jótállás érvényesítése körében önállóan jár el, a terméket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A termék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék sérülésmentes. Ha a termék hibája nem „garanciális” jellegű vagy a reklamáció jogszabály szerint nem elfogadható, akkor a reklamációra adott véleménnyel együtt visszaküldésre kerül a Vásárló részére. Ha a visszaküldés meghiúsul, a terméket a Szolgáltató felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a hibára a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni az esetleges felmerült szállítási/futár költségek megtérítésével egyidejűleg.

Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

5. 3. Kellékszavatosság 

Vásárló (magánszemély és vállalkozás is) a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető.

 

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 

a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

 

ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

 

a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

 

a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

 

A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

 

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

 

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 

a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és

 

a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Vásárló (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (nem fogyasztói szerződés esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Webáruházat üzemeltető Szolgáltatótól rendelte. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

5. 4. Termékszavatosság 

Termékszavatossági igényként Fogyasztónak minősülő vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ezt az igényét közvetlenül a termék gyártójával szemben gyakorolhatja. E tekintetben gyártónak minősül a termék forgalmazója, tehát a Szolgáltató is.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania. 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

A Fogyasztónak köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni kell a gyártóval (forgalmazóval). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl termékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében készítette, illetve hozta forgalomba, vagy 
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez alapján a gyártó (forgalmazó) nem tartozik szavatossággal, illetve jótállással, ha bizonyítani tudja, hogy a kár a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

5. 5. A szavatossági igény esetén történő eljárás

A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

5. 6. Szolgáltató kötelezettségei

A szavatossági igényről vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
a fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,
a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását,
szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíti a Fogyasztót.

Kijavításra a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni (vagy a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben feljegyezni), amelyen fel kell tüntetni:

a fogyasztó nevét és címét,
a termék azonosításához szükséges adatokat,
a termék átvételének időpontját, továbbá
azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

 

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

Szolgáltató a megrendelt termék teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. A ki nem fizetett termékkel való jogosulatlan rendelkezés büntető eljárást vonhat maga után.

 

7.A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

7. 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

 

7. 2. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg. Nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

7. 3. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

Elállási jog gyakorlásának a menete

 

7. 4. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

7. 5. A Fogyasztónak minősülő vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő 

termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

 

több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.;

 

több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 

7. 6. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

 

7. 7. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy e-mail útján) a 2. pontban megjelölt címre.

 

7. 8. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében megtalálható elállási nyilatkozat- mintát is.

 

7. 9. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

7. 10.  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). 

 

7. 11. A Fogyasztót terhelik az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vásárló által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át. A Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

7. 12. Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7. 13. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló írásos formában nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7. 14. A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása ellenében téríti vissza a Szolgáltató, legkésőbb az elállást követő tizennégy (14) napon belül. Elállás esetén, ha a termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését.

 

8. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató Weboldalára, ott megrendelést adjon le.
a Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Vásárló internet használata során a Vásárló számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást.
A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vásárló feladata.

 

9. PANASZKEZELÉS

 

Célunk, hogy valamennyi megrendelés megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesüljön. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy kifogásait a 2. pontban megjelölt e-mail címen, telefonon közölheti.

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a megrendelőnek.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató legkésőbb 15 napon belül érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok  

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

A Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.

Telefonszáma: : (46) 501-091 (új ügyek) (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.

Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU  linkre kattintással érhető el.

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Jelen ÁSZF letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

www.redfoxhunting.eu/files/files/rfh-aszf.pdf

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. november 20.

Minden jog fenntartva – BALASSA Kft.

 

 

1. Számú Melléklet

Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: BALASSA Kft. Cím: 2660 Balassagyarmat Erkel Ferenc u. 3.

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés azonosítója:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Dátum: